Kustseglats (10-15 åringar)

Kustseglats (10-15 åringar)

Välkommen med på kustseglats från Helsingfors till Hangö! Seglatsen är tänkt för äventyrsscouter och spejarscouter (10-15 åringar). I Seaboys satsar vi på att besättningen själv så långt som möjligt får hantera båten och att alla i besättningen får lära sig styra båten, navigera och trimma segel. Praktiska övningar i sjöräddning brukar även ingå i seglatsprogrammet. Max deltagarantal är 6.

Pris: 40 euro + transport från Hangö (tåg)

Förlängd anmälningstid tills 10.5.2024.

Anmälning sker via Kuksa: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=68566

Frågor besvaras av Rasmus Weiss (rasmus.weiss@scout.fi)