Spejarscout 12-14 år

Spejarscouter är 12-14 år gamla. Spejarscouterna hör till patruller, och de samlas till möten varje vecka under terminerna. Terminen kulminerar i uteverksamhet med hajker, förläggningar och seglatser, där patrullen får testa nya färdigheter i praktiken. Patrulledaren är en explorerscout (15-17 år). Den ledare som har huvudansvaret för spejarscouterna kallas lots. Sammanhållningen i avdelningen förstärks genom att delta i FiSSc spejarscoutevenemang, färdighetskurser och ett större projekt / termin. Dessutom ordnas det terminscaba för spejarscoutpatruller. Spejarscouterna och utvalda patrulledare från explorerscouter bildar tillsammans en scoutavdelning.

Kontaktuppgifterna till den ansvariga för scoutavdelningen hittas under “kontakt“-fliken.