Vargunge 7-9 år

Vargungarna är 7-9 år gamla. Vargungarna fungerar i flockar. Flockmöte hålls varje vecka under terminerna och då lär sig vargungarna nya spännande saker, avlägger spår (märken) och leker. Vargungarna åker under vår- och höstterminen på utfärder och förläggningar och under sommaren på en övernattningsseglats och ett några dygns sommarläger. Den ledare som har huvudansvaret för vargunarna kallas akela och de andra ledarna vargungeledare. Vargungeflocken är indelad i kullar. Vargungemärkena kallas spår. 2-3 spår avläggs/termin. Som målsättning är att mera program ordnas utanför kårlokalen Skansen, t.ex. utfärder och exkursioner. Seaboys har en vargungeflock.

Kontaktuppgifterna till “akelan”, dvs. ansvarig för vargungeverksamheten hittas under “kontakt“-fliken.