Explorerscouter 15-17 år

Explorerscouterna är 15-17 år gamla. De fungerar dels i egna patruller (grupper), men också som patrulledare för de yngre scouterna. Den ledare som har huvudansvaret spejarscouterna kallas lots. Explorerscouterna planerar och förverkligar tillsammans olika projekt.

Mera strukturerad program ordnas för explorerscouter via explorerscoutmöten. Utöver möten ordnas det diverse hajker, utfärder och seglatser samt en EP-praktikkurs. Explorerscouterna planerar sitt program tillsammans med explorerscoutlotsen. Spejarscouterna, äventyrsscouterna och explorerscouterna bildar tillsammans en scoutavdelning.