Seaboys understöds- och föräldraförenings årsmöte

  • March 27, 2023
  • 6:00 pm
  • , ,
  • Comments Off on Seaboys understöds- och föräldraförenings årsmöte

SJÖSCOUTKAREN SEABOYS
UNDERSTÖDS- OCH FÖRÄLDRAFÖRENING r.f.
kallas till stadgeenligt årsmöte

Måndagen den 27.3 2023 kl. 18:00 på kårlokalen Skansen, Norrsvängen 18, Helsingfors
(Måndags VU-mötet hålls utomhus den dagen, så föräldrarna kan delta och få möteskaffe).

På agendan stadgeenliga ärenden, bl.a.
– godkännande av bokslut och årsberättelse för 2022
– verksamhetsplan för det kommande året
– fastställande av medlemsavgift
– val av ny styrelse för 2023

Därtill:
– godkännande av förslag till uppdaterade stadgar
(förslaget kan rekvireras i förväg per epost av sekreteraren: paer@iki.fi)

Varmt välkomna

-Styrelsen