Äldre ledare (över 22 år)

Ledarna (över 22 år) fungerar som ledare för de yngre åldersgrupperna och stöder och handleder explorer- och roverscouter i deras ledaruppdrag. Ledarna kan också vara funktionärer, delta eller leda olika projekt eller fungera som skeppsrådsmedlem (styrelseuppdrag). Alla ledare har som målsättning att avlägga kraven för högsjöcertifikat.