Jungman 17-22 år

 

En jungman är en roverscout på 17-22 år. I Seaboys kallas roverscouterna jungmän enligt gammal tradition.Lorem ipsum dolor

Jungmännen har ett eget program i form av olika projekt och därtill kan jungmännen också ha ledaruppdrag i kåren eller FiSSc. Jungmansgruppens eller -patrullens sammansättning varierar beroende på vilket projekt som står på agendan. Alla jungmän har som målsättning att avlägga kraven för skärgårdscertifikat. Jungmännen kommer att ha en minst 23-årig ledare, som deras handledare/lots. Lotsen gör ett handslag med var och en jungman, om vilka aktiviteter jungmannen har som målsättning att uppgöra, vad dennas ledaruppgift är och vilka kurser jungmannen deltar i under året.