NJK

Seaboys har ett samarbete med Nyländska Jaktklubben. Här lite fakta om klubben:

Historik

Med drygt 2600 medlemmar är Nyländska Jaktklubben (NJK) den största segelföreningen i Finland. Klubben grundades år 1861 och hör därmed också till de äldsta segelföreningarna i landet. NJK:s primära uppgift är att fostra seglare: det visar följande axplock ur föreningens verksamhet och historia.

Blekholmen

På 1880-talet användes Mössenholmen söder om Westend som hemmahamn, men den ersattes senare av Blekholmsgrundet. Blekholmen är idag en av Helsingfors stads officiella gästhamnar och besöks årligen av ca 500 gästande båtar. Här finns också 120 båtplatser för medlemmarnas båtar.

Björkholmen

Sedan 1980 har NJK byggt upp en modern och välutrustad hemmahamn och ett aktivt seglingscenter på Björkholmen. Här får 200 kölbåtar plats vid bryggorna, lättbåtarna har ramper för upptagning och sjösättning och vintertid är ca 150 båtar upplagda här.

Skärgårdshamnar

Tack vare föreningens många skärgårdshamnar har långfärdsseglarna en egen hamn på dagsetappavstånd längs hela sydkusten.

Juniorer

NJK har en aktiv juniorverksamhet, och arrangerar seglings­skolor för juniorer, seglingsläger och juniortävlingar. Juniorena har sitt eget hus på Björkholmen där de kan reparera båtar och förvara utrustning. Juniorer som inte har egen båt kan segla med föreningens många jollar.

Tävlingar

Varje säsong arrangerar NJK ett tiotal större tävlingar och veckoseglingar. För att skapa förutsättningar för unga seglare att utvecklas och tävla på landslagsnivå och olympisk nivå har NJK startat projekt NJK-Challenge.

Match Racing

Match Race Center (MRC) har sju stycken J80-båtar. Genom att bli medlem i MRC kan man kappsegla aktivt utan att äga en båt. MRC har ca 100 medlemmar.

Utbildning

Regelbundet arrangeras både praktiska och teoretiska kurser för medlemmarna: första hjälpen, elektronisk navigation (GPS, plotter), VHF; seglarkurs för nybörjare, styrmans­kurs, kappseglingskurs och befälhavarkurs.

Adress:

NJK – Björkholmen södra, 00200 Helsingfors
tel. 09 6869 860 – fax: 09 692 3194 e-post: kansliet@njk.fi