Scout samarbetsorganisationer

Seaboys i scoutingen

Helsingfors Svenska Scouter
www.hess.fi

Finlands Svenska Scouter
www.scout.fi

Finlands Scouter
http://www.partio.fi/

Nyländska Jaktklubben:

http://njk.fi/

Seaboysgillet:

http://seaboysgillet.org

Föreningen Navigator:

http://navigator.fi/

 

Världsförbunden

World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS), som är flickscouternas världsorganisation.
http://www.wagggsworld.org/en/home

World Organization of the Scout Movement (WOSM), som är pojkscouternas världsorganisation.
http://www.scout.org/