Spejar- och explorerseglats Åbo – Stockholm

Spejar- och explorerseglats Åbo – Stockholm

Långseglatsen bär i år av till Stockholm!

Häng med på årets absolut häftigaste evenemang! Seglatsen är i första hand till för  spejar-och explorerscouter

Anmälning sker via Kuksa HÄR. Sista anmälningsdag 31.5, de 6 först anmälda ryms med!

Skeppare: Rasmus Weiss

Pris:20€/seglingsdag, d.v.s. 140€. I priset ingår mat, bränsle, hamnavgifter och eventuella underhållskostnader på båten. Eventuell transport till och från seglatsen betalar deltagarna själva. Fakturan skickas ut senare.

Tillsvidare kan frågor riktas till seglatsansvarige Jouni Laitinen (045-500 4738)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *