Sepejar / Explorer möte

Sepejar / Explorer möte

Scouterna har byggt fågelholkar och lärt sig grunderna i att såga. Vi fortsätter med snickrandet så att de kan ta hem specialmärket snickaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published.