Vargungemöte

Idag övar vi första hjälp på skansen. Under hösten har vargungarna möjlighet att avlägga 1-hjälp märket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *