Vargungeseglats: H:fors – Ingå

Vargungeseglats: H:fors – Ingå

Dags för seglats!

Vargungarna seglar i år från Helsingfors till Ingå.

Anmälningen sker via kuksa HÄR.

Seglatsen kostar 20€/dygn. Avgiften inkluderar hamnavgifterna samt allt som behövs ombord. Transporterna tillkommer i seglatspriset.

Seglatsinformation skickas ut av skepparen efter att anmälningen stängt. Sista anmälningsdag 19.6.

Vid frågor kontakta seglatsens skeppare: Rasmus Weiss (045-671 51 94)

Begränsat antal platser (max 7 vargungar/seglats).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *