Kontaktuppgifter

Kårlokalen “Skansen”
Norrsvängen 18
00200 Helsingfors
E-post: sjoscoutkarenseaboys@gmail.com

Kontonummer:

Sjöscoutkåren Seaboys r.f.
Ålandsbanken AABAFI22
FI57 6601 0003 0348 40

Adressändringar mm. till medlemsregisteransvariga

Otto Pettersson

e-post: otto.w.pettersson@gmail.com

du kan gärna använda följande blankett för adressändringar:  https://goo.gl/forms/jIfR0McvmDF1Csxn2

Vill du komma med i kåren? Anmäl dig här: Ansökningsblankett


Brådskande ärende? Använd dig av telefonnummren nedan.

Kårchef

Tony Pohjolainen
044-023 1094
pohjolainen.tony@gmail.com


Akela för vargungarna

Jouni Laitinen

044-500 4738

jounilaitinen@live.com

Avdelningschef för scoutavdelningen,
Äventyr-, spejar- och explorerscouter

Kasper Wallenius
+358 40 538 1038


Kårekonom

Alexander von Flittner
050-490 4007
alexander.vonflittner@gmail.com

Postadress för räkningar:

Sjöscoutkåren Seaboys r.f.
Norrsvängen 18
00200 Helsingfors


Sekreterare

Thomas Ermala
044-0600 682
thomas.ermala@helsinki.fi