Kontaktuppgifter

Kårlokalen “Skansen”
Norrsvängen 18
00200 Helsingfors
E-post: sjoscoutkarenseaboys@gmail.com

Kontonummer:

Sjöscoutkåren Seaboys r.f.
Ålandsbanken AABAFI22
FI57 6601 0003 0348 40

Adressändringar mm. till medlemsregisteransvariga

Kasper Wallenius

e-post: kasper.wallenius@outlook.com

du kan gärna använda följande blankett för adressändringar:  https://goo.gl/forms/jIfR0McvmDF1Csxn2

Vill du komma med i kåren? Anmäl dig här: Ansökningsblankett


Brådskande ärende? Använd dig av telefonnummren nedan.

Kårchef

Patrik Palmén
050 3302998

palmen.patrik@gmail.com


Akela för vargungarna

Jakob Kråkström

040-7207271

jakob.krakstrom@gmail.com

Avdelningschef för scoutavdelningen,
Äventyr-, spejar- och explorerscouter

 

Rasmus Weiss

  +358 456715194

weiss.rasmus@gmail.com

Kårekonom

Jussi Laitinen
050-5004738

Postadress för räkningar:

Sjöscoutkåren Seaboys r.f.
Norrsvängen 18
00200 Helsingfors


Sekreterare

Rasmus Weiss 
+358 456715194
weiss.rasmus@gmail.com