Seaboys Infomail 3/2022

Seaboys Infomejl februari 2022

 

Seapysar! Du läser kårens infomejl för februari månad. Skeppsrådet ämnar publicera motsvarande mejl med relevant information för alla kårmedlemmar en gång i månaden.

 

Kom ihåg att betala medlemsavgifter för det nya året:

Kårens scouter (Medlemstyp-1) som inte ännu har betalat medlemsavgiften ombes att betala medlemsavgiften (80 euro), stödjande medlemmar (35 euro) till kårens konto: Ålandsbanken (AABAFI22) FI 57 6601 0003 0348 40 Sjöscoutkåren Seaboys r.f.

Skriv som referens: Medlemmens namn / medlemsavgift 2022

 

KOMMANDE EVENEMANG

Årsmöte

 

Årsmötet kommer att hållas 23.3 kl. 18 på Skansen, Norrsvängen 18. Medlemmar som önskar delta på distans via Microsoft Teams skall ta kontakt med kårchefen i god tid före årsmötet.

 

Patrik Palmén

Kårchef

050 3302998

 

 

Båttalko

Kommer att ordnas 26–27.3 på NJK Björkholmen. Alla är välkomna med!

Läger

 

Sommarläger Lost At Sea 2022 kommer att ordnas i Kopparnäs, Ingå. För scouternas del kommer lägret vara 27.7 – 3.8.2022 och för Vargungarna 30.7 – 1.8.2022.

Pricka in redan nu datumet för kårens sommarläger! För scouternas del innebär lägret en kombination av eskader och traditionellt sjöscoutläger. Mera information kommer under våren.

 

Seglatser sommaren 2022

 

Vargungeseglats: 11–12.6

Länk: http://seaboys.fi/events/vargungarnas-sommar-seglats-2022/

Scoutavdelningens seglats kombineras med lägret. Seglatsen går till och från lägret. Mer info kommer att dyka upp under våren.

 

Hälsningar,

Kasper Wallenius, Infosekreterare & Skeppsrådet 2022

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *