Vargungemöte

Idag är det första mötet på kårlokalen Skansen. Vi övar oss på att bygga konstruktioner.

Ta med kläder så ni kan vara ute också.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *