Om kåren

about-seaboys-scout

Sjöscoutkåren Seaboys rf är en svenskspråkig sjöscoutkår för pojkar verksam i Helsingfors. Kåren är grundad år 1946 och är ansluten till Finlands Svenska Scouter rf Kårlokalen, som kallas Skansen, finns på Norrsvängen 18 på Drumsö.

Hösten 1946 bestämde sig några ledare från KFUM:s scouter att grunda en sjöscoutkår med namnet Sjöscoutkåren Seaboys. Under kårens första 40 år var Seaboys verksam i södra Helsingfors. I slutet av 1980 var det dock dags för en radikalare geografisk omändring i och med att kåren flyttade till Döbelnsgatan i Tölö. År 2014, efter 28 år på Döbelnsgatan, var det igen dags för att vidga vyerna då kårlokalen flyttade från Tölö till Drumsö. Detta motiverades bland annat med att det inte verkade någon svenskspråkig scoutkår på ön.

Den nuvarande adressen för Skansen är Norrsvängen 18. Idag är Seaboys en aktiv kår, en av de aktivaste i landet. Kåren har livskraftig verksamhet för alla åldersgrupper. Traditionerna med läger, seglatser och förläggningar är viktiga inslag i kårens årsschema. Under de senaste åren har äventyren till sjöss gått till länder allt längre bort. Detta tack vare bättre ekonomi och möjligheter till högsjöbåt. Under de senaste decenniet har Seaboys kunnat segla runt hela Östersjön tack vare kårens flaggskepp s/y Seabreeze.