Scoutseglats: Åbo – Helsingfors

Årets andra scoutseglats från Åbo till Helsingfors. Det går bra att fortsätta rakt från föregående seglats som slutar i Åbo. Seglatsen är i första hand för äldre scouter, men även yngre scouter får komma med.

Transport till Åbo kommer att ordnas vid behov, och seglatsen avslutas på NJK på Björkholmen

Seglatsens skeppare är Patrik Palmén

Frågor kan ställas till seglatsansvarig Jouni Laitinen, 044 500 4738 eller jounilaitinen@live.com, eller skeppare Patrik Palmén, +358 50 3302998