Seaboys Infomail 2/2023

Hej Seapysar!

Här kommer årets andra infomail! Ta fram kalendern och fyll i de viktigaste datumen som finns i hemsidans händelsekalender (www.seaboys.fi)!

Vargungar: http://seaboys.fi/event-category/vargunge/
Scoutavdelning: http://seaboys.fi/event-category/scoutavdelningen/

Innehållet i infomailet är följande:

1.      Vårförläggning med Vikingarna, Vikingaflickorna och Sailors.
2.      Seaboys sommarseglatser
3.      Nothamn

1.       Vårförläggning med Vikingarna, Vikingaflickorna och Sailors

Seaboys kommer att ordna en vårförläggning med Vikingarna, Vikingaflickorna och Sailors. Förläggningen kommer att vara uppdelad i två delar så att vargungarna har förläggning 11–12.3 och de äldre scouterna har förläggning 22-23.4.  Förläggningarna kommer att vara i Noux och deltagaravgifter kommer att vara 40 €. Mer info hittar ni på förläggningens hemsida.

Länk till hemsidan: https://ubat.vikingarna.fi

Anmälningslänk (Vargungarna): https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=57932 DL: 1.3
Anmälningslänk (Äldre scouter):https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=57936 DL: 12.4

2.      Seaboys sommarseglatser

Det kommer att ordnas en seglats för scoutavdelningen 17–21.7 från NJK Björkholmen till Kasnäs med möjlighet att hoppa på/av halvvägs. Även vargungarna kommer att ha en kortare seglats, mera info om sommarens seglatser kommer senare.

Anmälningslänk (scoutavdelningen): https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=58534

3.      Nothamn sommarläger

Sjöscouternas favorit, lägret Nothamn VIII ordnas igen efter nästan 10 års paus! Kom med på ett häftigt och roligt läger där sjöscouter och andra sjöintresserade scouter samlas.

Lägerdatum för Nothamn

Lägertiden för vargungar är 28.7-30.7.2023, äventyrsscouter 27.7-30.7.2023 samt för spejar– och explorerscouter 27.7-3.8.2023. Familjescouting ordnas 28.7-30.7.2023.Vi kommer att ha en besöksdag samtidigt som de yngsta deltagarnas läger tar slut, 30.7. 2023. Anmälningstiden för lägret kommer att vara i februari och mars.

Mer info kommer att publiceras senare.

Läs mera på lägrets hemsida: https://www.scout.fi/nu/nothamn-viii/

Anmälningslänk: https://www.scout.fi/nu/nothamn-viii/for-deltagare/anmalan/  DL 31.3

Vid frågor, ta kontakt med:

Rasmus Weiss
+358 456715194
weiss.rasmus@gmail.com

Hälsningar,
Kasper Wallenius & Skeppsrådet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *