Kontaktuppgifter

Kårlokalen “Skansen”
Norrsvängen 18
00200 Helsingfors
E-post: sjoscoutkarenseaboys@gmail.com

Kontonummer:

Sjöscoutkåren Seaboys r.f.
Ålandsbanken AABAFI22
FI57 6601 0003 0348 40

Adressändringar mm. till medlemsregisteransvariga

Ivar Sundman

e-post: ivar.arth.sundman@gmail.com

du kan gärna använda följande blankett för adressändringar:  https://goo.gl/forms/jIfR0McvmDF1Csxn2

Vill du komma med i kåren? Anmäl dig här: Ansökningsblankett


Brådskande ärende? Använd dig av telefonnummren nedan.

Kårchef

Tony Pohjolainen
044-023 1094
pohjolainen.tony@gmail.com


Akela för vargungarna

Jakob Kråkström

040-7207271

jakob.krakstrom@gmail.com

Avdelningschef för scoutavdelningen,
Äventyr-, spejar- och explorerscouter

Patrik Palmén
050 3302998

palmen.patrik@gmail.com


Kårekonom

Otto Pettersson
050-4924156
otto.w.pettersson@gmail.com

Postadress för räkningar:

Sjöscoutkåren Seaboys r.f.
Norrsvängen 18
00200 Helsingfors


Sekreterare

Robert Gummerus
044-0600 682
robert.gummerus@hotmail.com