Kontaktuppgifter

Kårlokalen “Skansen”
Norrsvängen 18
00200 Helsingfors
E-post: info@seaboys.fi

Kontonummer:

Sjöscoutkåren Seaboys r.f.
Ålandsbanken AABAFI22
FI57 6601 0003 0348 40

Adressändringar mm. till medlemsregisteransvariga

Kasper Wallenius

e-post: sekreterare@seaboys.fi

du kan gärna använda följande blankett för adressändringar:  https://goo.gl/forms/jIfR0McvmDF1Csxn2

Vill du komma med i kåren? Anmäl dig här: Ansökningsblankett


Brådskande ärende? Använd dig av telefonnummren nedan.

Kårchef

Patrik Palmén
050 3302998

karchef@seaboys.fi


Akela för vargungarna

Alfons Fellman

0442050102

akela@seaboys.fi

Avdelningschef för scoutavdelningen,
Äventyr-, spejar- och explorerscouter

 

Thomas Ermala

  +358 44 0600 682

avdelningen@seaboys.fi

Kårekonom

Jussi Laitinen
050-5004738

ekonomi@seaboys.fi

Postadress för räkningar:

Sjöscoutkåren Seaboys r.f.
Norrsvängen 18
00200 Helsingfors


Sekreterare

Kasper Wallenius 

sekreterare@seaboys.fi