Seaboys understödsförening rf

Sjöscoutkåren Seaboys Understöds‐och föräldraföreningr.f. Föreningen grundades 1952.

Föreningens uppgift är att hjälpa Sjöscoutkåren Seaboys i sin verksamhet, både ideellt och ekonomiskt. Föreningens huvudsakliga verksamhet under året är att hjälpa till vid segelsäsongens öppning och avslutning, ordna en strömmingsmarknadsträff, stöpa ljus och hjälpa till med förberedelser för julbasaren samt stå till tjänst vid andra evenemang som kåren ordnar. De medel föreningen behöver för att bedriva sin verksamhet anskaffar den – förutom genom att uppbära en årsavgift av sina medlemmar – genom att mottaga understöd, gåvor och testamenten, anordna fester och basarer, samt insamlingar och lotterier. Alla Seaboys medlemmars familjer är automatiskt medlemmar i föreningen samt alla vänner till scoutarbetet, f.d kårmedlemmar och nuvarande ledare i kåren.

Vi önskar att alla intresserade anmäler sitt intresse för denna viktiga och samtidigt trevliga verksamhet.

Det har konstaterats i undersökningar att människor som jobbar med frivillig verksamhet allmänt är lyckligare och lever längre.


Som ordförande för UF fungerar Fredrik Palmén.

E-post: palmen.fredrik@gmail.conm