Scoutseglats: H:fors – Åbo

Scoutseglats: H:fors – Åbo

Årets scoutseglats för yngre scouter bär av till Åbo. Träff på NJK Björkholmen

Anmälningen sker via Kuksa HÄR. Sista anmälningsdag är 31.5. De 6 först anmälda ryms med.

Pris: 20€/seglatsdag, d.v.s. 100€. I priset ingår mat, hamnavgifter, bränsle och eventuella underhållskostnader för båten. Eventuell transport till och från seglatsen betalas själv. Fakturan skickas ut senare.

Vid frågor, kontakta seglatsansvarige: Jouni Laitinen (045-500 4738)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *