VU-seglats: H:fors – Porkala – H:fors

VU-seglats: H:fors – Porkala – H:fors

Årets Vargungeseglats bär av till Porkala.

Träff på NJK Björkholmen och seglatsen avslutas på samma ställe nästa dag.

Seglatsens skeppare är Patrik Palmén (050-330 2998)

Anmälningen sker via Kuksa HÄR. Sista anmälningsdag 31.5! Seglatsen rymmer 7 deltagare.

Pris: 20€/seglingsdag, d.v.s. 40€. I priset ingår mat, hamnavgifter, bränsle och eventuella underhållskostnader för båten. Fakturan skickas ut senare.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *