Scoutseglats: Kasnäs – Mariehamn

Scoutseglats: Kasnäs – Mariehamn

Dags för seglats!

Andra scoutseglatsen seglar i år från Kasnäs – Mariehamn.

Det är möjligt att kombinera seglatsetapper i mån av utrymme på båten.

Anmälningen sker via kuksa HÄR.

Seglatsen kostar 20€/dygn. Avgiften inkluderar hamnavgifterna samt allt som behövs ombord. Transporterna tillkommer i seglatspriset.

Seglatsinformation skickas ut av skepparen efter att anmälningen stängt. Sista anmälningsdag 19.6.

Vid frågor kontakta seglatsens skeppare: Alexander von Flittner (050-330 29 98)

Begränsat antal platser (max 6 scouter/seglats).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *