Äldre scoutseglats: Mariehamn – Helsingfors

Äldre scoutseglats: Mariehamn – Helsingfors

Årets långseglats seglar i år från Mariehamn till Helsingfors.

Seglatsen är tänkt för explorerscouter och äldre spejarscouter som känner sig bekväma på segelbåten och ute till sjöss.

Det är möjligt att kombinera seglatsetapper i mån av utrymme på båten.

Anmälningen kan redan göras på Kuksa HÄR.

Seglatsinformation skickas ut av skepparen efter att anmälningen stängt. Sista anmälningsdag 19.6.

Vid frågor, kontakta skeppare: Rasmus Weiss (045-671 5194)

Seglatserna kostar 20€/dygn. Avgiften inkluderar hamnavgifterna samt allt som behövs ombord. Transporterna tillkommer i seglatspriset.

Begränsat antal platser (max 6 scouter/seglats).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *