Sommarlägret Lost at Sea

Lorem ipsum dolor

 

Seaboys Sommarläger, Lost at Sea, Ordnas i slutet av juli i västra Nyland. För scoutavdelningen inleds lägret den 27 juli på Björkolmen i Helsingfors, Scouterna seglar därifrån till lägerområdet, och avslutas på samma ställe onsdagen den tredje augusti. Så lägret kommer att vara en kombination av läger och seglats.

För vargungarnas del inleds lägret på lägerområdet (Mera information om plats kommer senare.) och avslutas måndagen den första augusti.

Om ni har frågor ta kontakt med lägerchefen Alfons Fellman:

Email: alfons.fellman@gmail.com

tel: 0442050102